HEMEROCALLIS GLADIOLUS #1

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #1 - 16"x20" - 2016 - Organic pigment on clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #1

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #1 - 16"x20" - 2016 - Organic pigment on clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #2

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #2 - 16"x20" - 2016 - Organic pigment on clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #2

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #2 - 16"x20" - 2016 - Organic pigment on clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #3

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #3 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #3

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #3 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #22

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #22 - 8" x 8" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #22

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #22 - 8" x 8" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #23

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #23 - 8" x 8" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #23

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #23 - 8" x 8" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #36

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #36 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #36

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #36 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #37

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #37 - 5" x 7" - 2016 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #37

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #37 - 5" x 7" - 2016 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #39

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #39 - 5" x 7" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #39

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #39 - 5" x 7" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #40

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #40 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #40

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #40 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #49

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #49 - 5"x7" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #49

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #49 - 5"x7" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #52

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #52 -16" x 20" - 2016- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #52

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #52 -16" x 20" - 2016- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #53

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #53 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #53

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #53 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #56

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #56 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #56

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #56 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #57

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #57 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #57

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #57 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #60

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #60 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #60

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #60 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #62

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #62 - 8"x10" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #62

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #62 - 8"x10" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #63

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #63 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #63

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #63 - 16" x 20" - 2016 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #64

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #64 - 8" x 10" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #64

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #64 - 8" x 10" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #66

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #66 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #66

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #66 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #67

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #67 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #67

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #67 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #68

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #68 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #68

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #68 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #69

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #69 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #69

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #69 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #70

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #70 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #70

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #70 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #72

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #72 - 5"x7"- 2017- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #72

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #72 - 5"x7"- 2017- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #73

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #73 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (Sold)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #73

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #73 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (Sold)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #74

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #74 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #74

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #74 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #75

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #75 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #75

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #75 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #76

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #76 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #76

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #76 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #77

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #77 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #77

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #77 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS # 78

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #78 - 16"x20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS # 78

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #78 - 16"x20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #79

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #79 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #79

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #79 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #80

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #80 - 16" x 20" - Organic pigment on Clayboard (Sold)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #80

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #80 - 16" x 20" - Organic pigment on Clayboard (Sold)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #81

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #81 - 2017 - 8"x10"- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #81

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #81 - 2017 - 8"x10"- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #82

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #82 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #82

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #82 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #83

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #83 - 5"x7"- 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #83

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #83 - 5"x7"- 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #84

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #84 - 5" x 7 " - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #84

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #84 - 5" x 7 " - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #85

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #85 - 5" x 7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #85

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #85 - 5" x 7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #86

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #86 - 5"x7"- 2017- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #86

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #86 - 5"x7"- 2017- Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #87

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #87 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #87

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #87 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #88

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #88 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #88

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #88 - 5"x7" - 2017 - Organic pigment on Clayboard (SOLD)

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #90

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #90 -8" x 10" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #90

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #90 -8" x 10" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #91

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #91 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #91

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #91 - 16" x 20" - 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #92

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #92 - 8"x10"- 2017 - Organic pigment on Clayboard

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #92

HEMEROCALLIS GLADIOLUS #92 - 8"x10"- 2017 - Organic pigment on Clayboard